Gris

     Jaktjour Gris


   Kontaktlista


Jan Norrman, 0704-152759, Knäred


Jan Pettersson, 0706-870210, Genevad


Urban Thurnäs, 0768-353691, Våxtorp


Lars Gunnar Andraey, 0705-322872, Halmstad


Kent Nilsson, 0703-469378, Laholm


Hans Svensson, 0706-197828, Mästocka

Avd. 13-06 är en aktiv avdelning i Halland.